Політика конфіденційності

1. Загальні положення

1.1 Ця Політика конфіденційності (далі – "Політика") розроблена ФОП Буш Вікторія Сергіївна (код 27352209022, далі - "Адміністрація сайту) відповідно до чинного законодавства України, в тому числі, але не виключно Закону України «Про захист персональних даних» від 0 червня 2010 року № 2297-VI з урахуванням принципів та правил Регламенту General Data Protection Regulation (GDPR) Європейського Союзу щодо Користувачів, які використовують сайт vikamaster.com (далі - "Сайт") та встановлює порядок отримання, збору, накопичення, зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту та розкриття персональних даних (далі – "Дані") за допомогою Порталу та/або мобільного додатка та/або пов'язаних з ними послуг та інструментів.

1.2 Під Даними розуміється будь-яка інформація, що стосується прямо чи опосередковано певному Користувачеві. Це може бути: ім'я, прізвище, по батькові (за наявності), адреса електронної пошти, номер телефону, регіон проживання, інформація про дії Користувача на Сайті, IP-адресу, дані про пристрої, що використовуються Користувачем (комп'ютер, тип браузера, операційна система мобільного пристрою ), повідомлення (інформація, що міститься у листуванні між Користувачем та Адміністрацією сайту), інша комунікаційна інформація, яка за бажанням Користувача, надається їм за допомогою реєстраційної форми та/або при заповненні свого Профілю на Порталі, написання повідомлення та/або відгуку, або інформація , отримана при усній комунікації Користувачів та Адміністрації сайту, інформація, що надається під час здійснення оплати та/або використання Користувачем будь-якого сервісу (послуги), що надається Адміністрацією сайту.

1.3 Під обробкою Даних розуміється будь-яка дія з Даними у тому числі, але не обмежуючись: доступ, надання, розповсюдження, збирання, систематизація, зберігання, накопичення, запис, передача, блокування, видалення, уточнення, оновлення та/або зміна, знеособлення та інші способи використання даних Адміністрацією сайту.

1.4 Розпорядником даних є ФОП Буш Вікторія Сергіївна (код 27352209022).

1.5 Користувач, здійснивши реєстрацію на Сайті або вносячи при цьому свої персональні дані та/або надаючи ці дані іншим шляхом, та/або вчиняючи будь-які дії в рамках Сайту vikamaster.com та/або використовуючи будь-яку частину Сайту та/або шляхом вираження згоди - активувавши кнопку «зареєструватися» через форму Сайту, та/або самостійно вносить дані, а саме: номер платіжної картки, дату закінчення терміну дії картки у форму сервісу LiqPay, через який здійснюється оплата на Сайті, висловлює свою згоду з положеннями цієї Політики та дає Адміністрації сайту та третім особам, які надають послуги, зокрема, але не виключно, обробляють платежі, надають фінансові послуги, здійснюють доставку, дозвіл на обробку своїх даних.

1.6 Користувачі можуть надавати Дані самостійно шляхом розміщення їх на Сайті або повідомляючи через канали телефонного зв'язку та/або на електронну та/або поштову адресу Адміністрації сайту шляхом заповнення опитувальників (заповнення анкети або іншим способом) або Дані можуть надаватися з інших джерел (у відповідно до п.3 цієї Політики) наприклад, відгуки Користувачів (оцінки, коментарі, підтвердження інформації) або інша інформація від третіх осіб, надана в ході направлення претензій, скарг та/або розгляду спорів, та/або інформація із загальнодоступних джерел у мережі Інтернет .

1.7 Користувач не має права використовувати Сайт vikamaster.com, якщо він не погоджується з умовами цієї Політики.

1.8 Користувач визнає, що у разі його недбалого ставлення до безпеки та захисту його Даних та даних з авторизації (пароль, логін) треті особи можуть отримати несанкціонований доступ до облікового запису та Даних Користувача. Адміністрація сайту не несе відповідальності за збитки, заподіяні таким доступом.

2. Які особисті дані можуть збиратися

2.1 Адміністрація сайту може збирати такі дані:

-ім'я, прізвище, по батькові (за наявності), контактні телефони, адреса електронної пошти;

-інформація, необхідна для здійснення комунікацій між Користувачами Порталу в тому числі для здійснення та підтвердження угод, отримання та відправлення повідомлень, розміщення відгуків, коментарів, здійснення платежів, для виконання запитів від Користувачів та отримання зворотного зв'язку від Користувача за необхідності, інформація, розміщена Користувачами за результатами їх обслуговування, відгуки, коментарі, звернення до служби підтримки клієнтів, скарги, претензії та інші звернення;

-дані про використовувані Користувачем пристрої та/або їх мобільні Дані такі як: ip-адреса, дата та час, коли Користувач користується Сайтом, інформація про програмне забезпечення, а також використовуваний інтернет-браузер, інформація про операційну систему мобільного пристрою, інформація про роботі пристроїв Користувача, індивідуальні ідентифікатори пристроїв, які використовують Користувачі;

-дані, отримані внаслідок проведення Адміністрацією сайту та/або третіми уповноваженими Адміністрацією сайту, різних опитувань, з метою покращення надання послуг Користувачам; інформація, отримана Адміністрацією сайту внаслідок здійснення маркетингових активностей;

-інформація про дії Користувача на Сайті (споживча поведінка щодо купівлі товарів, виконання робіт, надання послуг), у тому числі інформація, надана користувачами у формах відгуків, оцінювання, коментарі або будь-який інший зворотний зв'язок від користувачів;

-інформація, розміщена або надана Користувачам у процесі їх участі у бонусних програмах, акціях, спеціальних пропозиціях, що проводяться на Сайті, організатором яких є Адміністрація сайту;

-інформація, отримана Адміністрацією сайту законним способом від партнерів та/або третіх осіб.

2.2 Адміністрація сайту також може обробляти дані за допомогою таких технологій:

-файли Cookies (куки - невеликий фрагмент даних, які пересилаються на комп'ютер користувача під час переходу на веб-сторінку та/або при перегляді рекламного модуля на веб-сторінці та зберігаються на комп'ютері користувача та/або його мобільному пристрої);

-пікселі (pixels – цифрові зображення, елемент матриці дисплеїв, що формують зображення), що дозволяють відстежити як часто Користувач використовує веб-сторінку з метою визначення браузера Користувача та надання сервісів, наприклад зберігання Даних у кошику між відвідуваннями; а також з метою усунення помилок роботи Порталу, ініційованих Користувачем, при цьому вся інформація обробляється «як є» і не змінюється в процесі збору даних.

3. Використання, обмін та цілі обробки даних

3.1 Адміністрація сайту використовує та здійснює обробку Даних, з метою:

-здійснення покладених на Адміністрацію сайту, повноважень та обов'язків відповідно до чинного законодавства України, а також забезпечення реалізації цивільно-правових, господарських та податкових відносин;

-для ідентифікації клієнта як Користувача Сайту, з метою зв'язку з Користувачами в тому числі для надання послуг, обробки платежів, надсилання проведення розрахункових операцій, надання звітності, ведення бухгалтерського та управлінського обліку, створення та реалізації бонусних програм, програм лояльності, надсилання розсилок поштою , електронною поштою, на номер мобільного телефону, у тому числі з метою відправлення комерційних пропозицій, повідомлення про акції та новини сайту, управління трафіком на Сайті, аналізу та прогнозування переваг, інтересів Користувачів; проведення аналітичної активності, а також забезпечення дотримання умов Користувачами Угоди;

-напрямки розсилок, комерційних пропозицій, повідомлень про акції, програми лояльності, бонусні програми та/або з метою направлення повідомлень про функціонування сайту електронною поштою;

-відображення даних, зазначених Покупцями у Власних кабінетах на Сайті.

3.2 Адміністрація сайту не здійснює обробку даних, що стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних та інших переконань, членства у громадських об'єднаннях. Інформація, що характеризує фізіологічні особливості Користувачів, на основі яких можна встановити його особистість, не обробляється.

3.3 Терміни обробки та зберігання Даних визначаються виходячи з цілей обробки Даних, а також виходячи з умов, зазначених у договорах, укладених з Користувачами відповідно до вимог чинного законодавства України.

4. Умови надання доступу до даних

4.1 Розкриття Даних здійснюється за замовленням Користувачем товарів/послуг на Сайті, але тільки в обсязі, який необхідний для ідентифікації Користувача та його замовлення.

4.2 Сайт також надає можливість використовувати API послуги Youtube. Персональні дані Користувачів, які використовують API послуги Youtube, обробляються, зберігаються та передаються відповідно до Умов використання API послуг YouTube, доступних за посиланням: https://www.youtube.com/t/terms, а також відповідно до Політики конфіденційності Google, доступним за посиланням: https://policies.google.com/privacy.

4.3 На Порталі містяться посилання на інші веб-ресурси при переході Користувачами, на які дія цієї Політики не поширюється.

4.4 Адміністрація сайту здійснює обробку Даних на законній та справедливій основі: Дані не розкриваються третім особам та не поширюються без згоди Користувача, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, але не виключно :

- за обґрунтованими запитами державних органів, які мають право витребувати та отримувати такі дані;

4.5 Адміністрація сайту залишає за собою право відповідно до вимог чинного законодавства України проводити обмін Даними з державними органами з метою: запобігання шахрайству на Сайті, врегулювання спірних ситуацій та з'ясування обставин, які можуть бути/спричинити порушення чинного законодавства, а також у разі виявлення Адміністрацією сайту неправомірних дій Користувачів сайту та/або отримання претензій, скарг, звернень від третіх осіб.

5. Як змінити/видалити Дані або відкликати згоду

5.1 Користувачі в будь-який момент можуть змінити/видалити особисту інформацію або відмовитися від розсилки повідомлень, або відкликати свою згоду на обробку Даних через свій Особистий кабінет або надіславши повідомлення на електронну адресу: info.vikamaster@gmail.com.

5.2 Після отримання такого повідомлення обробку Даних Користувача буде припинено, а його Дані будуть видалені, крім випадків, якщо така обробка може бути необхідна відповідно до чинного законодавства України.

5.3 Функціонування деяких можливостей Сайту, для яких потрібна інформація про Користувача, може бути зупинена з моменту зміни/видалення Даних.

5.4 Адміністрація сайту здійснює обробку та зберігання даних для реалізації цілей, зазначених у цій Політиці протягом усього необхідного періоду для цього, але не більше 5 (п'яти) років з дати останньої взаємодії Користувача з Порталом.

6. Захист даних

6.1 Адміністрація сайту, при обробці даних застосовує всі необхідні технічні, організаційні, правові заходи для захисту даних від неправомірного та/або несанкціонованого доступу до таких даних, у тому числі зміни, видалення, надання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій.

6.2 Адміністрація сайту на постійній основі здійснює контроль за вжитими заходами щодо забезпечення безпеки.

7. Додаткові умови

7.1 Адміністрація сайту залишає за собою право змінити умови цієї Політики у будь-який момент. У такому разі оновлена ​​редакція буде розміщена на сторінці за адресою: https://vikamaster.com/policy . У випадку, якщо Користувач не погоджується зі змінами, він зобов'язується негайно припинити будь-яке користування сайтом.

7.2 Адміністрація сайту не несе відповідальності за збитки або збитки, які зазнав Користувач або треті особи внаслідок помилкового розуміння чи нерозуміння умов цієї Політики.

7.3 У випадку, якщо положення цієї Політики, пункти або їх частина, будуть визнані такими, що суперечать чинному законодавству України, або недійсними, цей факт жодним чином не вплине на інші положення цієї Політики, вони залишаються повністю чинними та продовжують діяти у повній силі і є дійсними, а будь-яке недійсне становище, або становище, яке не може бути виконане, без подальших дій Сторін, вважається зміненим, виправленим у тій мірі, якою це необхідно для забезпечення його дійсності та можливості виконання.

7.4 Термінологія, що використовується в цій Політиці, має таке ж значення, як і в Угоді користувача, якщо не вказано інше.

icon_teleg icon_viber